Klachtenreglement

Ik begrijp dat er momenten kunnen zijn waarop de samenwerking niet loopt zoals je wil en er misschien ontevredenheid is ontstaan. Mijn doel is om open communicatie te bevorderen en samen naar oplossingen te zoeken.

Als je onverhoopt ontevreden bent en we er samen niet uitkomen, staat mijn klachtenregeling tot je beschikking.

 1. Bespreking met mij: Aarzel niet om het gesprek met me aan te gaan als er iets is waar je niet tevreden over bent. Samen werken we aan een passende oplossing.

 2. SoloPartners: Indien een oplossing in de praktijk niet haalbaar blijkt, kun je contact opnemen met SoloPartners, de brancheorganisatie waarbij mijn praktijk is aangesloten. SoloPartners voorziet in een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Jeugdwet.

  Meer informatie over het indienen van een klacht bij SoloPartners vind je hier.

 3. Stroomschema’s: Hieronder vind je stroomschema’s die je begeleiden bij het indienen van een klacht volgens verschillende wetgevingen. Kies het relevante schema op basis van jouw situatie. Valt jouw zorgverlening niet onder onderstaande wetgeving? Dan wordt de klacht behandeld volgens het stroomschema klachtenregeling (Wkkgz).
  Stroomschema Wkkgz
  Stroomschema Wzd
  Stroomschema Wmo
  Stroomschema Wvggz 
  Stroomschema Jeugdwet